دکتر مجید خادمیان

دکتر مجید خادمیان

فوق تخصص گوارش و کبد

ویزیت: دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها 11:00-7:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: