دکتر مهران موحد

دکتر مهران موحد

فوق تخصص گوارش و کبد

ویزیت: شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها 12:00-7:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: