دکتر حمید توکلی

دکتر حمید توکلی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

ویزیت: شنبه ها و یکشنبه ها 11:00-7:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: