دکتر زیبا خرم

دکتر زیبا خرم

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

ویزیت: شنبه 11:00-8:00

چهارشنبه 10:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: