دکتر حسین صانعیان

دکتر حسین صانعیان

متخصص بیماری های داخلی اطفال، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد اطفال

ویزیت: چهارشنبه ها  14:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: