دکتر فرناز جوکار

دکتر فرناز جوکار

کارشناس ارشد فیزیوتراپی،متخصص فیزیوتراپی اختلالات کف لگن و ارتوپدی

ویزیت: یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها 12:30-9:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: