دکتر ریحانه صباحی

دکتر ریحانه صباحی

متخصص زنان , زایمان ونازایی

ویزیت: یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها  12:30-9:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: