دکتر امید صوابی

دکتر امید صوابی

متخصص پروتز

ویزیت: دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه ها عصر/پنجشنبه ها صبح

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: