دکتر سیدمهدی قریشیان

دکتر سیدمهدی قریشیان

جراح فک وصورت

ویزیت: یکشنبه وسه شنبه ها صبح /چهارشنبه ها عصر

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: