دکتر فرشته حقیقت

دکتر فرشته حقیقت

متخصص زنان، زایمان و نازایی

ویزیت : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 14:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: