دکتر علی اصیلیان

دکتر علی اصیلیان

متخصص بیماری های پوست، مو، فلوشیپ جراحی پوست، لیزر و زیبایی از آمریکا

ویزیت: یکشنبه ها  13:00-8:30

پنج شنبه ها 13:00-9:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: