دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

دکتر مرضیه هاشمی طالخونچه

متخصص بیماریهای داخلی- فوق تخصص بیماریهای ریه
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: