دکتر مصطفی حکمت

دکتر مصطفی حکمت

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی پیس میکر(تپش قلب و باطری قلب)

ویزیت: دوشنبه ها از ساعت 16 الی 21 شب

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: