دکتر زهرا سادات ابطحی

دکتر زهرا سادات ابطحی

جراح و متخصص چشم- فلوشیپ استرابیسم و نوروافتالمولوژی
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: