دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان

ویزیت: شنبه ها و سه شنبه ها 20:00-15:00

یکشنبه ها و چهارشنبه ها 17:00-13:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: