دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری مردان

ویزیت: شنبه، یکشنبه و سه شنبه 19:30-15:30

 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: