دکتر محبوبه عباسیان

دکتر محبوبه عباسیان

متخصص ترمیم زیبایی

ویزیت: سه شنبه ها 15:00-9:00

چهارشنبه ها 20:00-16:00

پنج شنبه ها 13:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: