دکتر مسعود مقتدری

دکتر مسعود مقتدری

متخصص داخلی، فوق تخصص گوارش وکبد
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: