دکتر عبدالمهدی بقایی

دکتر عبدالمهدی بقایی

متخصص داخلی-فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: