دکتر لیلا انصاری

دکتر لیلا انصاری

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

ویزیت: شنبه و سه شنبه 21:00-16:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: