دکتر لیلا انصاری

دکتر لیلا انصاری

متخصص رادیولوژی، سونوگرافی

ویزیت: دوشنبه ها 12:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: