آسا سلامت

آسا سلامت

مغز و اعصاب، سکته مغزی،بیماری عصب و عضله، حافظه و روانپزشکی، صرع و تشنج

کلینیک آسا سلامت شامل کلینیک های حافظه و روانپزشکی، صرع و تشنج، بیماری عصب و عضله، سکته مغزی و مغز و اعصاب میباشد که حوزه کاری هر کلینیک به شرح زیر است.

حوزه کاری کلینیک حافظه و روانپزشکی شامل

 • روانپزشکی
 • اختلال حافظه
 • درمان اختلال افسردگی
 • اختلالات اضطرابی
 • درمان وسواس
 • انجام تست های شناختی

حوزه کاری کلینیک صرع و تشنج شامل

 • مشاوره افراد مصروع
 • مشاوره صرع در زنان
 • مشاوره قبل از ازدواج در بیماران مصروع
 • مانیتورینگ نوار مغز(کوتاه و طولانی) همراه با ویدئو 
 • مشاوره در جراحی صرع

حوزه کاری کلینیک بیماری عصب و عضله شامل

 • تزریق دسپورت برای سردرد و بیماری های عصب و عضله 
 • مغز و اعصاب
 • نوار عصب و عضله

حوزه کاری کلینیک سکته مغزی شامل

 • مغز و اعصاب
 • سکته مغزی
 • اکو

حوزه کاری کلینیک مغز و اعصاب شامل 

 • سرد درد
 • ام اس
 • مغز و اعصاب جنرال
اطلاعات
نشانی:فاز یک، طبقه دوم
تلفن:8-03135548097
ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 14:00-8:00
تخصص ها:
 • مغز و اعصاب
 • صرع و تشنج
 • سکته مغزی
 • حافظه و روانپزشکی