slider 7
slider 8
slider 9
slider 1
slider 2
slider 3
slider 4
slider 5
slider 6
Fertility Home

Fertility Home

زنان، زایمان و نازایی

خدمات ارائه شده توسط کلینیک: 

 • خدمات زنان
 • تشخیص ودرمان ناباروری
 • IUI  ،IVF ،ICSI 
 • انتخاب جنسیت
 • لاپاراسکوپی
 • هیستروسکوپی
 • لیزر تخصصی زنان (مونالیزا)
 • مراقبت حاملگی وNST 
 • زایمان بی درد
 • سزارین
 • مشاوره ودرمان سقط تکراری
 • تشخیص زودرس سرطانهای زنان
 • مشاوره
 • قبل از ازدواج قبل ازحاملگی اختلالات جنسی
 • تشخیص ودرمان وجراحی بیماریهای زنان

اطلاعات
نشانی:فاز یک، طبقه دو
تلفن:49-35548147-031
ساعت کاری:شنبه ها و چهارشنبه ها 18:00-12:00/یکشنبه ها و سه شنبه ها 14:00-8:30
تخصص ها:
 • زنان
 • زایمان
 • نازایی