انجمن ایرانی سلیاک

 

عنوان واحد : انجمن ایرانی سلیاک

تخصص واحد: ارائه حمایت های تشخیصی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، تغذیه ای، رژیم درمانی، مشاوره ای و مددکاری به جامعه سلیاک(بیماری های حساس به گندم و جو) ایران

 

فعالیت های قابل انجام در واحد:

           1-ثبت عضویت و تشکیل پرونده بیماران

           2-ارائه ی آموزش های لازم در زمینه بیماری سلیاک و زندگی بدون گلوتن به بیماران، خانواده های ایشان، جامعه، درمانگران و مسئولین سازمان های مرتبط

           3-ارائه ی مشاوره تغذیه، روانشناسی و اجتماعی به بیماران، خانواده ی ایشان و جامعه

           4-نظارت بر روند بیماری و پیگیری بیماران میتلا

           5-هماهنگی ویزیت پزشکان سلیاک با تعرفه ی خیریه

           6-تامین محصولات بدون گلوتن برای بیماران( تولید انجمن یا تولید کنندگان داخلی طرف قرارداد)

           7-تامین محصولات بدون گلوتن خارجی در مواردی که تکنولوژی داخلی به تولید محصولات دست نیافته است

          8-نظارت بر صنایع مدعی تولید محصولات بدون گلوتن از طریق عقد قرارداد نظارتی و انجام تست های مراقبتی سنجش گلوتن و تضمین بدون گلوتن بودن محصولات به بیماران

          9-انجام امور اداری و مالی مرتبط با اداره دفتر مرکزی و نمایندگی های سایر استانها 

 

شماره های تماس: 03135548135

 

ساعات کاریشنبه تا چهارشنبه ساعت 17:00-8:00 و پنجشنبه ها ساعت 13:00-8:00

 

نشانی:  فاز یک، طبقه اول، انجمن ایرانی سلیاک

 

آدرس وب سایت: www.celiacngo.ir