فرم استخدام 2

اطلاعات شخصی:
متاهل مجرد
آقا خانم
سالم محدودیت جسمانی
اطلاعات شناسنامه:
اطلاعات تماس:
سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده:(فارغ التحصیلی)
آشنایی با زبان های خارجی:

نام زبان:                       خواندن و درک مطلب:                     مکالمه و انتقال مطلب:   

نگارش و دستور زبان:                               نحوه فراگیری:

دوره ها و تخصص ها:

عنوان دوره:           محل برگزاری دوره:      تاریخ شروع:

تاریخ پایان:            امتیاز یا معدل:          ملاحضات:

عنوان دوره:           محل برگزاری دوره:      تاریخ شروع:

تاریخ پایان:            امتیاز یا معدل:          ملاحضات:

عنوان دوره:           محل برگزاری دوره:      تاریخ شروع:

تاریخ پایان:            امتیاز یا معدل:          ملاحضات:

عنوان تخصص:

عنوان تخصصی:

درجه:   حرفه ای        در حد آشنایی             غیر حرفه ای

آخرین سابقه کاری:

نام شرکت یا سازمان       سمت:    مشغول به کار          تاریخ شروع:     تاریخ پایان:   

علت قطع همکاری:        حقوق و مزایا:(به ریال)                                          مجموع سابقه بیمه به ماه:

توضیحات:

انتخاب اولویت شغلی:

تخصص و تجربه کاری:

نحوه آشنایی:

نحوه آشنایی:   آگهی روزنامه     اعلامیه دانشگاه    سایت     معرفی شخصی      نمایشگاه                   نام معرف:

آیا با شخصی از کارکنان شهرک آشنایی یا نسبتی دارید؟  بلی   خیر نام و نام خانوادگی همکار:   نسبت همکار با متقاضی:

 عکس پرسنلی:    (لطفا فایل عکس ارسالی با حجم حداکثر 3 مگابایت و دریکی از فرمت های jpeg، jpg و یا png باشد.)

فایل رزومه:        (لطفا فایل رزومه ارسالی با حجم حداکثر 3 مگابایت باشد.)

7+2: