گردشگری سلامت

دپارتمان گردشگری سلامت در شهرک سلامت اصفهان با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده از فروردین ماه ۱۳۹۷به صورت رسمی فعالیت خود در مجموعه را آغاز نموده است. موضوع گردشگری سلامت در میان شاخه های گردشگری به دلیل گره خوردن با حوزه سلامت و پزشکی از حساسیت خاصی برخوردار است که می بایست با مشارکت شاخه های مختلف پزشکی و گردشگری مباحث آن به صورت تخصصی پیگیری شود. تشکیل کمیته گردشگری سلامت برای برنامه ریزی، هماهنگی، مدیریت و سامان دهی گردشگران سلامت به استان اصفهان و دیگر استانهای کشور می باشد. این دپارتمان با ارتباط گیری مناسب در سطح داخل و خارج از کشور درصدد بازاریابی مناسب و ارایه پکیج های درمانی، سلامت و گردشگری به بیماران داخلی و خارجی می باشد. گردهمایی ظرفیت های پزشکی، سلامت و رفاهی در این مجموعه، می تواند مشارکت و همکاری تمام عوامل ضروری برای سازماندهی و توسعه صنعت گردشگری سلامت در کشور را به ارمغان آورد.

صفحات زیر مجموعه