خرید واحدهای پزشکی

واگذاری واحد های تجاری و درمانی اعم از کلینیک ها و پاراکلینیک ها مطابق با ضوابط تعریف شده و پارامترهای سازمانهای اعتبار بخشی داخلی و بین المللی است. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی انجام آن در ساعات اداری با شماره تلفن 3100 (31 98+) داخلی 9 تماس حاصل فرمائید.