نوع نمایش :
98 کالا
دکتر حمیرا حاج هادیان - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRHajHadian
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حمیرا حاج هادیان

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRHajHadian

متخصص رادیوانکولوژی
0
0
دکتر محمد طاهری - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRMTaheri
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر محمد طاهری

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRMTaheri

متخصص رادیوتراپی انکولوژی
0
0
دکتر پویا اکبری - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAkbari
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر پویا اکبری

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAkbari

متخصص رادیولوژی
0
0
دکتر حمید امامی - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DREmami
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حمید امامی

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DREmami

بورد تخصصی رادیوانکولوژی
0
0
دکتر علیرضا عموحیدری - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAmoheidari
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر علیرضا عموحیدری

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAmoheidari

متخصص رادیوتراپی انکولوژی
0
0
دکتر سیمین همتی - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRHemati
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر سیمین همتی

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRHemati

متخصص رادیوتراپی انکولوژی
0
0
دکتر فرهاد قدیری شیدانی - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRGhadiri
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر فرهاد قدیری شیدانی

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRGhadiri

متخصص رادیوتراپی، انکولوژی
0
0
دکتر علی اخوان - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAkhavan
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر علی اخوان

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAkhavan

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
0
0
دکتر فائزه فاتحی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRFatehi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر فائزه فاتحی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRFatehi

فیزیوتراپیست
0
0
دکتر شیما صرامی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRSarami
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر شیما صرامی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRSarami

کارشناس ارشد تغذیه
0
0
دکتر مجید خادمیان - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRKHademian
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مجید خادمیان

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRKHademian

فوق تخصص گوارش و کبد
0
0
دکتر مهران موحد - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRMovahed
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مهران موحد

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRMovahed

فوق تخصص گوارش و کبد
0
0
دکتر حمید توکلی - http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRTavakoli
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حمید توکلی

http://parseh.ihcc24.ir/doctors/DRTavakoli

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
0
0
دکتر پوریا عادلی - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAdeli
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر پوریا عادلی

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRAdeli

متخصص رادیوتراپی،انکولوژی
0
0
دکتر وحید باطنی - http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRBateni
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر وحید باطنی

http://rasa.ihcc24.ir/doctors/DRBateni

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، فلوشیپ تصویربرداری پستان
0
0
دکتر ناهید پاکدل  - http://tapesh.ihcc24.ir/doctors/DRPakdel
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر ناهید پاکدل

http://tapesh.ihcc24.ir/doctors/DRPakdel

مشاور تغذیه
0
0
دکتر داوود شفیعی - http://tapesh.ihcc24.ir/doctors/DRSHafie
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر داوود شفیعی

http://tapesh.ihcc24.ir/doctors/DRSHafie

فلوشیپ فوق تخصص نارسایی قلب
0
0
دکتر نفیسه طغیانیفر - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRToghianifar
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر نفیسه طغیانیفر

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRToghianifar

متخصص مغز و اعصاب
0
0
دکتر ندا قهرمان نژاد - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRGHahramannezhad
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر ندا قهرمان نژاد

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRGHahramannezhad

دکترای روانشناسی- زوج درمانگر
0
0
دکتر فرانک قدیری - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRGHadiri
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر فرانک قدیری

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRGHadiri

فلوشیپ طب خواب
0
0
دکتر میثاق نوروزی - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRNorouzi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر میثاق نوروزی

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRNorouzi

کارشناس ارشد روانشناسی، اضطراب و افسردگی
0
0
دکتر مجتبی کاظمی - http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRKazemi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر مجتبی کاظمی

http://asasalamat.ihcc24.ir/doctors/DRKazemi

متخصص مغز و اعصاب
0
0
دکتر حمید موسوی - http://nozhen.ihcc24.ir/doctors/DRMousavi
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر حمید موسوی

http://nozhen.ihcc24.ir/doctors/DRMousavi

متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان
0
0
دکتر محمدرضا شیروانی - http://nozhen.ihcc24.ir/doctors/DRShirvani
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دکتر محمدرضا شیروانی

http://nozhen.ihcc24.ir/doctors/DRShirvani

متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
0
0
loading

در حال بازیابی ...