دکتر داوود شفیعی

دکتر داوود شفیعی

فلوشیپ فوق تخصص نارسایی قلب

ویزیت:دوشنبه ها و چهارشنبه ها 18:00-14:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: