دکتر شهرزاد مرتضوی

دکتر شهرزاد مرتضوی

متخصص روانپزشکی

ویزیت: شنبه ها و سه شنبه ها 18:00-15:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: