دکتر علیرضا سعادتمند

دکتر علیرضا سعادتمند

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبدبالغین

ویزیت: شنبه  17:00-15:00

دوشنبه  10:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: