دکتر مرضیه صادقی

دکتر مرضیه صادقی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

ویزیت: سه شنبه ها 11:00-9:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: