دکتر ریحانه صباحی

دکتر ریحانه صباحی

متخصص زنان , زایمان ونازایی

ویزیت: یکشنبه ها و سه شنبه ها  12:30-8:30

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: