دکتر امیر حسین صدوقی پور

دکتر امیر حسین صدوقی پور

ارتوپدفنی

ویزیت: شنبه ها و سه شنبه ها 22:00-18:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: