راضیه ذوالفقاری

راضیه ذوالفقاری

فیزیوتراپیست

ویزیت: یکشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها 11:00-8:30

 

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: