دکتر فرید اسماعیلی

دکتر فرید اسماعیلی

متخصص قلب و عروق

ویزیت: شنبه ها 13:00-9:00

دوشنبه ها و سه شنبه ها 20:00-17:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: