دکتر فائزه مجلسی

دکتر فائزه مجلسی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ویزیت: یکشنبه ها و چهارشنبه ها 12:00-8:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: