دکتر فرزین غیاثی

دکتر فرزین غیاثی

فوق تخصص ریه

ویزیت: یکشنبه ها و سه شنبه ها 17:00-14:00

اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: