دکتر محمد مهدی طرزی

دکتر محمد مهدی طرزی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
اطلاعات
نشانی:
تلفن:
ساعت کاری:
تخصص ها: