نمایشگاه گردشگری سلامت

کلینیک ویژه

کلینیک ویژه:

یکی از افتخارات شهرک سلامت عبارتست از ایجاد کلینیک VIP این کلینیک بر پایه شش هدف ملی نهادینه شده و فعالیتهای خود را در پنج حوزه متمرکز نموده است که مواردی از آن عبارتند از :
* حضور پزشک خارجی که منتخب از پزشکان سرآمد و معتبر در سطح جهانی خواهد بود.
* ارتباط تله کنفرانس با پزشکان برجسته در هر رشته و در هر کجای دنیا که در تعامل با شهرک سلامت باشند.یعنی Telemedicine و seconde opinion
* همچنین برگزاری شواری پزشکی حسب ضرورت در کلینیک VIP همچنین دیدار بیمار در خانه Home visit بصورتی پیشرفته و سیستماتیک و با همراهی پزشکان مستقر در شهرک سلامت صورت می پذیرد.
* یک رکن دیگر کلینیک VIP مدیریت توریست سلامت است . یعنی تدارک همه نیازمندیهای بیمارانی که از خارج کشور مراجعه می کنند.
این سرویس ها برای بیماران داخلی نیز که از شهرهای دیگر کشور برای معالجه به شهرک سلامت مراجعه می کنند دیده شده.