عضویت در باشگاه سلامت


اطلاعات دموگرافیک:

                    نام:                                       نام خانوادگی:     

            نام پدر:                                                  کد ملی:                جنس: مرد زن

      تاریخ تولد:                                  سطح تحصیلات:     

وضعیت تاهل:                                      تاریخ ازدواج:  

                شغل:                               پست الکترونیک:  

             ملیت:                                                     مذهب: 

      نوع عضویت:       فردیفامیلی                                                    نام پزشک معالج:

آدرس منزل:                            شماره تلفن منزل:     

شماره همراه:                         نحوه پرداخت حق عضویت: نقدیکارت بانکی

آدرس محل کار:                  شماره تلفن محل کار:   

نام و نام خانوادگی:            شماره تلفن ضروری:

 

نحوه آشنایی با شهرک سلامت اصفهان:اعضای خانواده اینترنتتلویزیونتبلیغاتروزنامه سایر

اطلاعات بالینی: 

قد:          وزن:           گروه خونی: ABABO

سابقه بیماری:

بیماری عفونی بیماری خونی بیماری غدد درون ریزبیماری ذهنی و رفتاریبیماری سیستم عصبیبیماری چشمبیماری گوش

بیماری سیستم گردش خون بیماری تنفسی بیماری گوارشیبیماری پوست بیماری عضلانی بیماری دستگاه تناسلیبارداری و زایمان

پری ناتالناهنجاری مادرزادیسرطانآسیب یامسمومیت

توضیحات:

سابقه جراحی:

 

1-             تاریخ:                            نوع جراحی:

نام بیمارستان:                       مدت بستری:

 

 

2-            تاریخ:                        نوع جراحی:

نام بیمارستان:                  مدت بستری:

 

 

3-             تاریخ :                   نوع جراحی:

نام بیمارستان:               مدت بستری:

 

سابقه اجتماعی:

نوع سابقه:

سابقه فامیلی:

1-نوع سابقه:  نسبت فرد مبتلا:

2-نوع سابقه: نسبت فرد مبتلا:

3-نوع سابقه: نسبت فرد مبتلا:

4-نوع سابقه: نسبت فرد مبتلا:

 

آیا تا کنون از خدمات شهرک سلامت اصفهان بهره برده اید؟   بلی     خیر

توضیحات:


2+2: